Brak treści artykułu

Załączniki:

Klauzula informacyjna Portal Informacyjny RODO
Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi
Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych
INFORMACJA O PROWADZONYM MONITORINGU WIZYJNYM
Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski.
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Klauzula w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości
Klauzula w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.