W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Tucholi
 http://www.bip.gov.pl/

Asystent sędziego - A-110-10/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Asystent sędziego - A-110-10/23
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Tucholi, ul. Świecka 28, pokój 21 , bądź przesłać pocztą
Status w trakcie rozstrzygania

PREZES
SĄDU  REJONOWEGO W TUCHOLI
89-500 Tuchola, ul. Świecka 28, tel. (52) 33-60-400 
www.tuchola.sr.gov.pl
                                                           Tuchola, 25 września 2023 r. 

A-110-10/23

 

PREZES

SĄDU REJONOWEGO W TUCHOLI

w dniu 25 września 2023 roku

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowiska asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

 

Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217  t.j.) na stanowisku asystenta  sędziego może być zatrudniony ten, kto:

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych                              i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
ukończył 24 lata.
Do zgłoszenia kandydat dołącza zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości                    z dnia 14  października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego. (Dz.U. 2013r. poz. 1228):

klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
wniosek o zatrudnienie na stanowisku  asystenta sędziego,
własnoręcznie sporządzony życiorys  i  informację o przebiegu kariery zawodowej,
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych  na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie  tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                               o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych),
oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
oświadczenie kandydata  o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej procedury konkursowej,
aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje               i osiągnięcia.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2023 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego  (pokój 21) albo przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

 
Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy  – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2.      etap drugi  – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów                            z zakresu prawa cywilnego  i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3.      etap  trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista  kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Tucholi na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Sądu Rejonowego w Tucholi nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 roku, godz. 9:30 – budynek Sądu rejonowego w Tucholi sala 16.

Jednocześnie informuję, iż osoby będące na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Tucholi nie mogą łączyć zatrudnienia z odbywaniem aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym  będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu . Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone

Załączniki

Powiadom znajomego