Informacja o usługach wspierających komunikowanie się

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy że w Sądzie Rejonowym w Tucholi dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

- Poczta Elektroniczna,

- Numery faksów dostępne na stronach internetowych sądu,

- Stanowisko w Biurze Podawczym wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób posiadających aparat słuchowy.

Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Tucholi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu "doc" i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:


Za pomocą poczty elektronicznej na adres: sad@tuchola.sr.gov.pl.
Faksem pod numer: 52 336 04 09.
Listownie na adres:

Sąd Rejonowy w Tucholi
ul. Świecka 28
89-500 TucholaFormularz w sprawie zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Tucholi chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.tuchola.sr.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:

wersja dla słabowidzących;
mechanizm zmiennej wielkości czcionki;
nawigacja po portalu za pomocą klawiatury.Załączniki: