Strona logowania do Portalu InformacyjnegoZałączniki:

Zarządzenie Nr 23-19 Prezesa SR w Tucholi z dnia 1.10.2020 r
Zarządzenie nr 41-2020 zm. załącznik Nr 1 Zarządz. 23 -19
Zarządzenie Nr 164-2019-Adm Prezesa SA w Gdańsku z dnia 24.09.2020 r.