W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Tucholi
 http://www.bip.gov.pl/

Referendarz sądowy - A-110-17/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Referendarz sądowy - A-110-17/22
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Tucholi, ul. Świecka 28, pokój 21 , bądź przesłać pocztą
Status w trakcie rozstrzygania

                                                       PREZES
                                  SĄDU  REJONOWEGO W TUCHOLI
                      89-500 Tuchola, ul. Świecka 28, tel. (52) 33-60-409 
                                              www.tuchola.sr.gov.pl
                                               

                                                                         Tuchola, 23 grudnia  2022 roku

 A-110-17/22

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA              SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W TUCHOLI


Na  podstawie art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020, poz. 2072 t.j.)  oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu  na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2018.769 j.t.)

                                        Prezes Sądu Rejonowego w Tucholi 
               ogłasza konkurs na jedno stanowisko referendarza sądowego 
                                            w Sądzie Rejonowym w Tucholi 

Liczba etatów: 1 etat (jeden etat)

Termin przeprowadzenia konkursu – 13 lutego 2023 roku, godzina  09:30

Miejsce przeprowadzenia konkursu – Sąd Rejonowy w Tucholi, ul. Świecka 28, sala 16  (I piętro).

Oznaczenie konkursu: A-110-17/22

I. Wymagania:

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 poz. 2072 t.j.).

Na  stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.ukończył 24 lata,

5.zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny. adwokacki lub radcowski lub  ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.
 
II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zatrudnienie   na stanowisku referendarza sądowego;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu  potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał  lub urzędowo  poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej;

4) 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu Klauzula zgody

6) klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji Klauzula informacyjna rekrutacja;

7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

III. Termin i miejsce  złożenia dokumentów:

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu „ Sąd Rejonowy w Tucholi,  ul. Świecka 28,  89-500 Tuchola, z zaznaczeniem  sygnatury konkursu A-110-17/22”  bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Tucholi, pok. 21 (I piętro), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do  24 stycznia 2023 roku   na adres:  Sąd Rejonowy w Tucholi,  ul. Świecka 28,  89-500 Tuchola.

Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane:

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie  nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konkursu na stronie internetowej   www.tuchola.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Tucholi.
                                                                            

                                                                                                                                                                                                            Prezes
                                                                   Sądu Rejonowego w Tucholi

                                                                          /-/ SSR Marcin Dobies

Załączniki

Powiadom znajomego