W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Tucholi
 http://www.bip.gov.pl/

stażysta w wydziale orzeczniczym (umowa zastępstwo)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko stażysta w wydziale orzeczniczym (umowa zastępstwo)
miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
termin składania ofert
miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
--------------------------------------------------------------------
Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz
tel. 52  32-53-170     fax 52 32-28-122
www.bydgoszcz.so.gov.pl

 

 

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2021 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko urzędnicze – stażysta w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Tucholi (umowa na zastępstwo)

 

Sygnatura konkursu: Kd-1101-167/21

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
 2.  Redagowanie pism;
 3. Zakładanie i prowadzenie akt;
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 5. Obsługa programów wydziałowych;
 6. Wykonywanie zarządzeń Sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.

 

II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 7. Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 8. Zdolność analitycznego myślenia;
 9. Kreatywność.

 

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (țuțaj),
 2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-167/21),
  wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj);
 4. Życiorys;
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
 10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 11. Mile widziane referencje.
Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-167/21 - decyduje data stempla pocztowego.

 

 

 

 

 

Uwaga! :

Należy stosować się do Zarządzenia Nr 139/2020/Kd Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku
z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (tutaj).

Dodatkowe informacje — Oddział Kadr — nr tel. (52) 32-53-165.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane