.   Od 1.01.1924 r. istniał Sąd Powiatowy z siedzibą w Tucholi powołany do obsługi powiatu tucholskiego.
Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6.02.1928 r. Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych stał się Sądem Grodzkim.
Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.11.1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i zniesienia sądów zbędnych Sąd Grodzki w Tucholi stał się od dnia 1.01.1951 r. Sądem Powiatowym w Tucholi dla powiatu tucholskiego.
Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości od dnia 1.06.1975 r. tutejszy Sąd stał się Sądem Rejonowym.
Do 01.06.1983 r. był sądem dwuwydziałowym tj. istniały w tutejszym sądzie wydział karny i cywilny a od 15.05.1983 r. został utworzony wydział rodzinny i nieletnich.
W 1992 r. utworzony został wydział ksiąg wieczystych a od 1.07.2001 r. utworzone zostały wydziały zamiejscowe tutejszego sądu z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim /Dz.U. Nr 64 poz.655 z 2001 r. i Dz.U. Nr 66 poz.674 z 2001 r./.