Strona logowania do Portalu Informacyjnego

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090), która wprowadza podstawę prawną do doręczeń elektronicznych pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, została przygotowane instrukcje dla pełnomocników zawodowych. Instrukcje te dostępne są pod następującymi adresami:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny2

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny3Załączniki:

Zarządzenie Nr 98.2021 Adm Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2021 roku
REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW POWSZECHNYCH Z OBSZARU APELACJI GDAŃSKIEJ
Zarządzenie Nr 7/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 2 lipca 2021 roku