Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Sądu Rejonowego w Tucholi

 

 

Siedziba:

ul. Świecka 59
89-500 Tuchola

e-mail: kuratorzy@tuchola.sr.gov.pl

tel. (52) 395 26 56 / fax: (52) 395 26 66

 

 

Godziny przyjęć interesantów

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30 

 

Sekretariat Zespołu
tel. (52) 395 26 56

e-mail:  dorota.drewczynska.rekowska@tuchola.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Kurator specjalista Artur Hamerski  

dyżur: wtorek, czwartek

tel. (52) 395 26 65

 

Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych

 (do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych):

Kurator specjalista Barbara Jagielska 
dyżur: wtorek, czwartek   
tel. (52) 395 26 54

Kurator specjalista Justyna Sulanowska
  
dyżur: wtorek, piątek 
tel. (52) 395 26 53
 
Kurator specjalista Magdalena Remisz 
dyżur: poniedziałek, środa 
tel. (52) 395 26 53
 
Kurator specjalista Sylwia Nowak
dyżur: poniedziałek, środa
tel. (52) 395 26 52

 
Kurator specjalista Iwona  Maluchnik  
dyżur: poniedziałek, środa

tel. 52 395 26 64
 
Kurator specjalista Agnieszka  Szamraj 
dyżur: wtorek, czwartek

tel. 52 395 26 61

 

Kuratorzy Zawodowi dla Nieletnich

(do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich):


 
Kurator specjalista Tomasz Malcan  
dyżur: wtorek, czwartek
 tel. (52) 395 26 51

Kurator specjalista Karolina Skiba
dyżur: wtorek, piątek
tel. (52) 395 26 52

Starszy kurator zawodowy Hanna Weltrowska
dyżur: poniedziałek, środa
tel. (52) 395 26 51


Kurator specjalista Bogdan Jaroszewicz  
dyżur: wtorek, czwartek 
 tel. 52 395 26 63
 
Kurator zawodowy Monika Krausa 
dyżur: środa piątek
 tel. 52 395 26 62