Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 

Sądu Rejonowego w Tucholi

Siedziba:
ul. Świecka 59
89-500 Tuchola

e-mail: kuratorzy@tuchola.sr.gov.pl
tel. (52) 395 26 56 / fax: (52) 395 26 66
 

Godziny przyjęć interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30 
 

Sekretariat Zespołu
tel. (52) 395 26 56
e-mail:  anna.warnke@tuchola.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowe
Kurator specjalista Artur Hamerski   

dyżur: wtorek, czwartek
tel. (52) 395 26 65
 

Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
 (do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych):

Kurator specjalista Barbara Jagielska  
dyżur: wtorek, czwartek    
tel. (52) 395 26 54

Kurator specjalista Justyna Sulanowska   
dyżur: wtorek, piątek  
tel. (52) 395 26 53
  
Kurator specjalista Magdalena Remisz  
dyżur: poniedziałek, środa  
tel. (52) 395 26 53
  
Kurator specjalista Sylwia Nowak 
dyżur: poniedziałek, środa 
tel. (52) 395 26 52

 
Kurator specjalista Iwona  Maluchnik   
dyżur: poniedziałek, środa

tel. 52 395 26 64
  
Kurator specjalista Agnieszka  Szamraj  
dyżur: wtorek, czwartek 

tel. 52 395 26 61

Kurator specjalista Karolina Skiba   
dyżur: wtorek, piątek  
tel. (52) 395 26 52

 
Kurator specjalista Artur Hamerski  
dyżur: wtorek, czwartek  
tel. (52) 395 26 65

 

Kuratorzy Zawodowi dla Nieletnich 
(do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich):

  
Kurator specjalista Bogdan Jaroszewicz   
dyżur: wtorek, czwartek  
 tel. 52 395 26 63  

Kurator specjalista Tomasz Malcan   
dyżur: wtorek, czwartek
 tel. (52) 395 26 51 

Starszy kurator zawodowy Hanna Weltrowska
dyżur: poniedziałek, środa
tel. (52) 395 26 51
  
Starszy kurator zawodowy Monika Krausa  
dyżur: środa, piątek 
 tel. 52 395 26 62 

Kurator zawodowy Dorota Trzósło 
dyżur: wtorek, piątek
tel. (52) 395 26 63