W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Tucholi
 http://www.bip.gov.pl/

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim


V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
 W dniu 16.06.2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w Internecie.
 
przeglądarka ksiąg wieczystych

Przewodnicząca Wydziału  Referendarz Sądowy Aleksandra Wojciechowska

Kierownik sekretariatu Aneta Sekścińska

Dane kontaktowe:


Sąd Rejonowy w Tucholi

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
ul. Wojska Polskiego 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
Parter  
Numery telefonów:

Kierownik sekretariatu  52 388 11 70

Sekretariat                    52 336 04 48               

e-mail: wieczyste-sepolno@tuchola.sr.gov.pl
 

Sekretariat Wydziału przyjmuje interesantów:
 
poniedziałek od godz. 8:00 do 18:00
wtorek-piątek od  godz. 8:00 do 15:00

Właściwość miejscowa:

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na obszarze gmin:

 • Kamień Krajeński
 • Sępólno Krajeńskie
 • Sośno
 • Więcbork


Właściwość rzeczowa:
W Wydziale rozpoznawane są wnioski:

 • o założenie księgi wieczystej
 • o wpis w księdze wieczystej  


     Wydział wydaje wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tucholi V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim..

Ważne informacje:

 • w Wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości
 • Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.


Biuro Podawcze 

     Przyjmowanie wniosków o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu. Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
 
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/
   
We wniosku należy bezwzględnie podawać numery PESEL wzgl. REGON.
  Opłaty należy uiszczać zgodnie z wykaz opłat 

Ekspozytura Centralnej Informacji 
     Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wydawanie tych dokumentów.

      Opłaty:

 • odpis zupełny 60 zł,
 • odpis zwykły 30 zł,
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10 zł.

    
Powyższe opłaty można uiszczać w kasie Sądu Rejonowego w Tucholi przy ul. Świeckiej 28 (Kasa czynna jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00, w ostatni dzień miesiąca od 8:00 do 13:00) lub:

 • przelewem na nr rachunku:

NBP O/O Bydgoszcz 12 1010 0055 1103 0050 0700 0000 (podając w tytule przelewu niezbędne informacje: numer księgi wieczystej lub numer wydziału tj. V Wydział KW)
lub:

 • kupując znak sądowy w formie elektronicznej (e-znak)  na stronie         Ministerstwa Sprawiedliwości:

 https://oplaty.ms.gov.pl
     Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS  wraz z dowodem uiszczenia w kasie Sądu Rejonowego wymaganej opłaty. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/
    
     Odpis zostanie wydany w dniu złożenia wniosku po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

     Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod tut. Wydziału BY2T.
 
      Przeglądanie ksiąg wieczystych w wersji elektronicznej lub papierowej po podaniu numeru księgi wieczystej przez zainteresowanego. W Wydziale nie ustala się numerów ksiąg wieczystych wg położenia nieruchomości.
     

     Prawo wglądu do akt ma notariusz lub osoba mająca interes prawny np. właściciel nieruchomości, jego następca prawny np. spadkobierca posiadający postanowienie o nabyciu spadku, wierzyciel właściciela dysponujący tytułem wykonawczym.
 
***************************************************************************

Wnioski i oryginalne dokumenty o wpis do księgi wieczystej mogą być wysyłane do Wydziału  drogą pocztową (ale nie e-mailem, czy przez Fax). Formularze składa się w 1 egzemplarzu.  Osoby zamieszkałe poza granicami kraju powinny wskazać adres doręczeń pocztowych w Polsce. Interesanci winni powiadamiać tut. Wydział o wszelkich zmianach adresowych. 

Odpis z księgi wieczystej wprowadzonej do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych można uzyskać w każdym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Polsce. Kod tut. Wydziału BY2T.

Załączniki

Powiadom znajomego